VALPAR     
Under året planerar vi att ta valpar på följande tikar:

Red Joy Objection Overruled "Myra"

Red Joy Midsomer Florey "Greta"

Dalkrokens Malibu "Daisy"

Vilka hanarna blir presenteras snart.
 Tillbaka